the audio clinic - producten

Voor het jaar 2009 staat een aantal producten uit eigen audio-keuken op de agenda. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Het uitgangspunt bij ieder ontwerp zal zijn dat het product daadwerkelijk bij moet dragen aan een betere muziekreproductie. Het moet volledig transparant zijn en het beste uit de rest van uw audio-keten naar boven halen. Voorts vinden wij de duurzaamheid van ons product zeer belangrijk en daarom maken wij gebruik van alleen de beste onderdelen.

 

True Isolator

De ontwikkeling van het eerste product van the audio clinic is in een vergevorderd stadium. Al heel wat luisteruurtjes hebben bijgedragen aan de evolutie van dit ontwerp en de resultaten zijn verbluffend!

De True Isolator is een isolatie-transformator die zorgt voor een zwevende voeding van uw audio-apparatuur. Er is één 230V-ingang en er zijn vier 230V-uitgangen. De vier uitgangen zijn geheel gescheiden van elkaar, wat inhoudt dat elke uitgang zijn eigen isolator en netfilter bezit.

Elke isolator bestaat uit twee ringkerntrafo's die in serie zijn geschakeld. Hierdoor wordt een zo hoog mogelijke isolatie verkregen. Tevens heeft deze schakeling een sterk filterende werking waardoor stoorsignalen van het net worden onderdrukt. In serie met elke isolator staat een Schaffner netfilter om netvervuiling in twee richtingen tegen te houden.

Door het gebruik van vier volledig gescheiden uitgangen wordt voorkomen dat vervuiling die een CD-speler veroorzaakt, terecht komt op de netspanningsingang van uw voorversterker. Met de True Isolator heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld een voorversterker, een CD-loopwerk, een DAC en een platenspeler aan te sluiten zonder de kans op interferentie tussen deze componenten.

De transformatoren hebben een vermogen van 80VA, wat toestaat dat u meerdere apparaten op één uitgang aansluit (80VA per uitgang) maar voor de beste resultaten is het beter om de aansluiting gescheiden te houden.

Door de keuze van een niet te grote stroomsterkte is het mogelijk om een netfilter te kiezen met een lagere belasting. Filters met een lagere stroomsterkte hebben namelijk een betere filterkarakteristiek. De trafo's zijn echter toch zo gekozen dat deze geen invloed hebben op het impulsgedrag van een component.

Iedere groep heeft een primaire en secundaire zekering. De standaard zekeringen kunnen worden vervangen door auidofiele zekeringen. Het is dan wel van belang dat gelet wordt op de waarde en de smeltkarakteristiek van de zekeringen. Audiofiele zekeringen met dezelfde waarde smelten vaak minder snel door waardoor de bescherming niet optimaal kan zijn.

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een isolatie-trafo? Ten eerste vindt een galvanische scheiding plaats waardoor de nul van de uitgang geen verbinding meer heeft met de aarde. Hierdoor hoeven geaarde componenten niet meer geaard te zijn. Aardlussen die normaliter ontstaan doordat apparatuur kwa signaal-aarde met elkaar is verbonden middels én de afscherming van een interlink én de aarde-draad van het netsnoer (indien beide of meerdere apparaten op een contactdoos met randaarde zijn aangesloten), kunnen niet meer voorkomen. Zulke aardlussen kunnen zonder een isolatie-trafo bestaan doordat de signaal-aarde van apparatuur meestal verbonden is met het chassis.

Ook is het niet meer mogelijk dat stroom weglekt van de fase via het chassis van het apparaat naar de randaarde. Er is nog maar één weg terug en dat is via de nul-leider.

De trafo op zich is een combinatie van spoelen die van nature hoogfrequente stoorsignalen onderdrukken. Samen met de netfilters vindt er daardoor een maximale onderdrukking van stoorsignalen op het net plaats.

De technische voordelen vertalen zich in een schonere weergave, meer dynamiek en het gevoel alsof er een sluier verdwijnt.

Voor de kast wordt gebruik gemaakt van een aluminium basisplaat met een dikte van maar liefst 8mm. Hierop worden de acht ingekapselde ringkern transformatoren geplaatst. Deze zijn vrij van mechanische brom, zodat u niet met een nieuwe storingsbrom zit opgezadeld. Er wordt verder gebruik gemaakt van speciale conische rubber voeten voor een juiste koppeling met de ondergrond.

Over de verdere afwerking wordt nog gediscusieerd. In eerste instantie bestaat het plan om massief houten zijpanelen te gebruiken en de aluminium voor- en bovenkant uit één plaat te spuiten in een donkerblauwe, bijna zwarte kleur.

Let op: De True Isolator zal uitsluitend door the audio clinic zelf worden verkocht, dit om de prijs zo laag mogelijk te houden. Hierbij geldt een niet goed - geld terug - garantie. Immers, het is onze mening dat een product altijd in uw eigen installatie en in uw eigen omgeving door uzelf beoordeeld kan worden.

De True Isolator is niet ontworpen voor de aansluiting van een eind- of geïntegreerde versterker! Dit in verband met het beperkte vermogen en de vermindering van het impulsgedrag van een eindversterker dat een extra trafo nu eenmaal veroorzaakt. U dient een eind- of geïntegreerde versterker dus altijd zonder tussenkomst van de True Isolator aan te sluiten op een 230V-contactdoos. Het beste resultaat verkrijgt u als deze versterker niet is voorzien van randaarde of als de signaalaarde van de versterker niet verbonden is met het chassis.

Wij houden u op deze pagina op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van de True Isolator en stellen het zeer op prijs als u zelf nog aanvullende wensen heeft. U kunt hiervoor gebruik maken van ons email adres info@theaudioclinic.nl.

 

Naschrift 230312

Sedert maart vorig jaar hebben wij de UltraCap condensator ontdekt. Onze bevindingen waren zo enorm positief dat we besloten vanaf dat moment modificaties aan te gaan bieden. Inmiddels hebben vele van onze klanten mogen genieten van de verbeteringen die deze condensatoren in combinatie met andere van onze modificaties mogelijk maken:

  • Meer lucht om de instrumenten;
  • Minder versmering;
  • Een grotere dynamiek;
  • Een beter impulsgedrag;
  • Meer autoriteit;
  • Meer rust etc..

Met liefde monteren wij de UltraCap condensatoren ook in uw apparaat. In voorkomende gevallen kunt u er zelfs op wachten!

Omdat de verbeteringen met deze condensatoren zo overweldigend zijn, hebben we besloten met de productie van isolatietransformatoren te stoppen. De UltraCaps bieden namelijk veel meer en voor een lager bedrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoltaie trafo

Twee van de acht trafo's en filters

K.v.K. nr. 371 395 37   © 2008, 2012 the audio clinic
laatst bijgewerkt: 230312